پارسی بوک – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی

پارسی بوک – دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب

کتاب تئوري هاي سازمان و مديريت (جلددوم) + دانلود رایگان

دانلود رایگان کتاب تئوري هاي سازمان و مديريت (جلددوم) نوشته حسين رحمان سرشت را در سایت ما دانلود کنید کتاب تئوري هاي سازمان و مديريت (جلددوم) توسط نویسند..

ادامه مطلب

کتاب تكنيك هاي5 (موفقيت در تغييرات سخت)+ دانلود رایگان

دانلود رایگان کتاب تكنيك هاي5 (موفقيت در تغييرات سخت) نوشته ديديه نويه را در سایت ما دانلود کنید کتاب تكنيك هاي5 (موفقيت در تغييرات سخت) توسط نویسنده..

ادامه مطلب

کتاب مدير يك دقيقه اي وقت شناس و هدف مند+ دانلود رایگان

دانلود رایگان کتاب مدير يك دقيقه اي وقت شناس و هدف مند نوشته كنت بلانچارد- استيون گاتري را در سایت ما دانلود کنید کتاب مدير يك دقيقه اي وقت شناس و هدف مند ت..

ادامه مطلب

کتاب كارو كسب كتاب+ دانلود رایگان

دانلود رایگان کتاب كارو كسب كتاب نوشته جيسن اپستاين را در سایت ما دانلود کنید کتاب كارو كسب كتاب توسط نویسنده جيسن اپستاين نوشته شده . این کتابدر س..

ادامه مطلب

کتاب مقدمه اي بر مديريت بهره وري+ دانلود رایگان

دانلود رایگان کتاب مقدمه اي بر مديريت بهره وري نوشته نادر رضائي را در سایت ما دانلود کنید کتاب مقدمه اي بر مديريت بهره وري توسط نویسنده نادر رضائي نوش..

ادامه مطلب

کتاب مديريت فرآيند انگيزش+ دانلود رایگان

دانلود رایگان کتاب مديريت فرآيند انگيزش نوشته تويلا دل را در سایت ما دانلود کنید کتاب مديريت فرآيند انگيزش توسط نویسنده تويلا دل نوشته شده . این کتابدر س..

ادامه مطلب

کتاب تكنيك هاي18 (تفويض مسئوليت و پرورش كاركنان مسئول)+ دانلود رایگان

دانلود رایگان کتاب تكنيك هاي18 (تفويض مسئوليت و پرورش كاركنان مسئول) نوشته ديديه نويه را در سایت ما دانلود کنید کتاب تكنيك هاي18 (تفويض مسئوليت و پرورش..

ادامه مطلب

کتاب تفكرسريع مدير (افراد مشكل دار) + دانلود رایگان

دانلود رایگان کتاب تفكرسريع مدير (افراد مشكل دار) نوشته راس جي را در سایت ما دانلود کنید کتاب تفكرسريع مدير (افراد مشكل دار) توسط نویسنده راس جي ..

ادامه مطلب

کتاب آزمون استخدامي كارشناسي مديريت+ دانلود رایگان

دانلود رایگان کتاب آزمون استخدامي كارشناسي مديريت نوشته جمشيد واحدي را در سایت ما دانلود کنید کتاب آزمون استخدامي كارشناسي مديريت توسط نویسنده جمشي..

ادامه مطلب

کتاب مديران پويا8(فروش موفق) + دانلود رایگان

دانلود رایگان کتاب مديران پويا8(فروش موفق) نوشته ليندا ريچاردسون را در سایت ما دانلود کنید کتاب مديران پويا8(فروش موفق) توسط نویسنده ليندا ريچاردسون نو..

ادامه مطلب