پارسی بوک – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی

پارسی بوک – دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب

کتاب مديريت زمان+ دانلود رایگان

دانلود رایگان کتاب مديريت زمان نوشته راس جي را در سایت ما دانلود کنید کتاب مديريت زمان توسط نویسنده راس جي نوشته شده . این کتابدر سایز پالتوئي می باشد و ن..

ادامه مطلب

کتاب مديريت موفق 3(تفكرخلاق) + دانلود رایگان

دانلود رایگان کتاب مديريت موفق 3(تفكرخلاق) نوشته موي علي را در سایت ما دانلود کنید کتاب مديريت موفق 3(تفكرخلاق) توسط نویسنده موي علي نوشته شده . این کتابد..

ادامه مطلب

کتاب تجارت امروز (مديريت موفق گروه ها) + دانلود رایگان

دانلود رایگان کتاب تجارت امروز (مديريت موفق گروه ها) نوشته گروه متخصصان مديريت را در سایت ما دانلود کنید کتاب تجارت امروز (مديريت موفق گروه ها) توسط ن..

ادامه مطلب

کتاب تجزيه وتحليل عوامل شكست وآثارآن + دانلود رایگان

دانلود رایگان کتاب تجزيه وتحليل عوامل شكست وآثارآن نوشته رضامهربان را در سایت ما دانلود کنید کتاب تجزيه وتحليل عوامل شكست وآثارآن توسط نویسنده رضامهربان نوش..

ادامه مطلب

کتاب تجارت امروز (رهبري موثر كاركنان)+ دانلود رایگان

دانلود رایگان کتاب تجارت امروز (رهبري موثر كاركنان) نوشته لورنزا كليف فورد را در سایت ما دانلود کنید کتاب تجارت امروز (رهبري موثر كاركنان) توسط نویسنده ..

ادامه مطلب

کتاب مديريت موفق 12(مديريت مسيرشغلي)+ دانلود رایگان

دانلود رایگان کتاب مديريت موفق 12(مديريت مسيرشغلي) نوشته موي علي را در سایت ما دانلود کنید کتاب مديريت موفق 12(مديريت مسيرشغلي) توسط نویسنده موي علي ن..

ادامه مطلب

کتاب بهسازي مديريت شبكه هاي آب وفاضلاب+ دانلود رایگان

دانلود رایگان کتاب بهسازي مديريت شبكه هاي آب وفاضلاب نوشته نظام الدين فقيه را در سایت ما دانلود کنید کتاب بهسازي مديريت شبكه هاي آب وفاضلاب توسط نویسنده ..

ادامه مطلب

کتاب مديريت موفق 7(ارزشيابي كاركنان)+ دانلود رایگان

دانلود رایگان کتاب مديريت موفق 7(ارزشيابي كاركنان) نوشته موي علي را در سایت ما دانلود کنید کتاب مديريت موفق 7(ارزشيابي كاركنان) توسط نویسنده موي علي نو..

ادامه مطلب

کتاب مديريت مالي (2)+ دانلود رایگان

دانلود رایگان کتاب مديريت مالي (2) نوشته جي ،فردوستون را در سایت ما دانلود کنید کتاب مديريت مالي (2) توسط نویسنده جي ،فردوستون نوشته شده . این کتابد..

ادامه مطلب

کتاب ابزار رهبري + دانلود رایگان

دانلود رایگان کتاب ابزار رهبري نوشته ماكس لندزبرگ را در سایت ما دانلود کنید کتاب ابزار رهبري توسط نویسنده ماكس لندزبرگ نوشته شده . این کتابدر سایز رقعي می..

ادامه مطلب