پارسی بوک – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی

پارسی بوک – دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب

کتاب انسان شناسي ياريگري+ دانلود رایگان

دانلود رایگان کتاب انسان شناسي ياريگري نوشته مرتضي فرهادي را در سایت ما دانلود کنید کتاب انسان شناسي ياريگري توسط نویسنده مرتضي فرهادي نوشته شده . ای..

ادامه مطلب

کتاب مذاكرات بي پرده+ دانلود رایگان

دانلود رایگان کتاب مذاكرات بي پرده نوشته رابرت اسكوبل را در سایت ما دانلود کنید کتاب مذاكرات بي پرده توسط نویسنده رابرت اسكوبل نوشته شده . این کتابدر سا..

ادامه مطلب

کتاب درآمدي بر پژوهش اجتماعي+ دانلود رایگان

دانلود رایگان کتاب درآمدي بر پژوهش اجتماعي نوشته علي ساعي را در سایت ما دانلود کنید کتاب درآمدي بر پژوهش اجتماعي توسط نویسنده علي ساعي نوشته شده . ای..

ادامه مطلب

کتاب روش تطبيقي فراسوي راهبردهاي كمي و كيفي + دانلود رایگان

دانلود رایگان کتاب روش تطبيقي فراسوي راهبردهاي كمي و كيفي نوشته چارلز ريگين را در سایت ما دانلود کنید کتاب روش تطبيقي فراسوي راهبردهاي كمي و كيفي ..

ادامه مطلب

کتاب مطالعاتي درباره فاوست + دانلود رایگان

دانلود رایگان کتاب مطالعاتي درباره فاوست نوشته گئورك لوكاچ را در سایت ما دانلود کنید کتاب مطالعاتي درباره فاوست توسط نویسنده گئورك لوكاچ نوشته شده . ا..

ادامه مطلب