پارسی بوک – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی

پارسی بوک – دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب

کتاب سرمايه (نقدي بر اقتصاد سياسي)+ دانلود رایگان

دانلود رایگان کتاب سرمايه (نقدي بر اقتصاد سياسي) نوشته كارل ماركس را در سایت ما دانلود کنید کتاب سرمايه (نقدي بر اقتصاد سياسي) توسط نویسنده كارل ماركس ن..

ادامه مطلب

کتاب نظريه هاي اقتصاد سياسي+ دانلود رایگان

دانلود رایگان کتاب نظريه هاي اقتصاد سياسي نوشته جيمز اي.كاپوراسو ، ديويد پي.لوين را در سایت ما دانلود کنید کتاب نظريه هاي اقتصاد سياسي توسط نویسنده ج..

ادامه مطلب

کتاب اصول مديريت سرمايه گذاري در بورس …+ دانلود رایگان

دانلود رایگان کتاب اصول مديريت سرمايه گذاري در بورس … نوشته عين اله علا را در سایت ما دانلود کنید کتاب اصول مديريت سرمايه گذاري در بورس … تو..

ادامه مطلب

کتاب دست نوشته هاي اقتصادي وفلسفي 1844+ دانلود رایگان

دانلود رایگان کتاب دست نوشته هاي اقتصادي وفلسفي 1844 نوشته كارل ماركس را در سایت ما دانلود کنید کتاب دست نوشته هاي اقتصادي وفلسفي 1844 توسط نویسنده كارل ماركس..

ادامه مطلب

کتاب بانكداري الكترونيك + دانلود رایگان

دانلود رایگان کتاب بانكداري الكترونيك نوشته امير محمد فكور ثقيه را در سایت ما دانلود کنید کتاب بانكداري الكترونيك توسط نویسنده امير محمد فكور ثقيه نوشت..

ادامه مطلب

کتاب آينده سرمايه داري+ دانلود رایگان

دانلود رایگان کتاب آينده سرمايه داري نوشته لستر تارو را در سایت ما دانلود کنید کتاب آينده سرمايه داري توسط نویسنده لستر تارو نوشته شده . این کتابدر س..

ادامه مطلب

کتاب سرمايه (2جلدي) + دانلود رایگان

دانلود رایگان کتاب سرمايه (2جلدي) نوشته كارل ماركس را در سایت ما دانلود کنید کتاب سرمايه (2جلدي) توسط نویسنده كارل ماركس نوشته شده . این کتابدر سایز وزيري..

ادامه مطلب

کتاب مباني بازارها و نهادهاي مالي + دانلود رایگان

دانلود رایگان کتاب مباني بازارها و نهادهاي مالي نوشته فرانك فيوزي ، فرانكو موديلياني و… را در سایت ما دانلود کنید کتاب مباني بازارها و نهادهاي مالي ..

ادامه مطلب

کتاب كتاب توسعه جلد12+ دانلود رایگان

دانلود رایگان کتاب كتاب توسعه جلد12 نوشته جواد موسوي خوزستاني را در سایت ما دانلود کنید کتاب كتاب توسعه جلد12 توسط نویسنده جواد موسوي خوزستاني نوشته شده ...

ادامه مطلب

کتاب كتاب توسعه (جلد11)+ دانلود رایگان

دانلود رایگان کتاب كتاب توسعه (جلد11) نوشته جواد موسوي خوزستاني را در سایت ما دانلود کنید کتاب كتاب توسعه (جلد11) توسط نویسنده جواد موسوي خوزستاني ..

ادامه مطلب